Diensten

Deskundigheid

Door kennis en ervaring op het gebied van civieltechnisch ontwerp, voorbereiding én realisatie te combineren, kunnen we afstemmingsproblemen beperken en een hoge kwaliteit van zowel proces als product garanderen. 

Wij houden onze organisatie zo klein mogelijk, zodat we snel en goedkoop kunnen werken.

Omdat we over een uitgebreid relatienetwerk beschikken dat bestaat uit verschillende specialismen, kunnen we bijna alle problemen die zich voordoen bij kleine en middelgrote grond-, riolerings- en bestratingsprojecten voor u oplossen.

Doordat we ons richten op die specifieke markt kunnen we als een echte productspecialist te werk gaan.

Diensten en producten 

Zoals gezegd kunnen wij alle voorkomende werkzaamheden die nodig zijn bij het tot stand brengen van civieltechnische projecten voor u verzorgen. Concreet betekent dit o.a. het volgende: 

    * Ontwerp- en bestekstekeningen 
    * RAW-bestekken 
    * Meerdere soorten ramingen 
    * Toezicht en directievoering 
    * Projectondersteuning 
    * Overdracht en revisie 
    * etc. 

Naast deze werkzaamheden kunnen wij een totaaloplossing voor uw project aanbieden.

Detachering is eveneens een mogelijkheid.

Onze kracht 

De voordelen die wij u kunnen bieden op een rijtje:

* Korte doorlooptijd en lage kosten
* Een aan uw wensen aangepaste taakverdeling 
   waardoor een effectieve inzet van uw eigen 
   personeel mogelijk is.
* Innovatieve aanpak door vroegtijdige afstemming 
   van theorie en praktijk.
* Prijs- en kwaliteitsgaranties
* Centrale contractvorming en aansprakelijkheid.